Mắm Hồng Long
Hương vị biển cả

Địa chỉ : Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu
Hotline: 0792828768
Email: mamhonglongvungtau@mail.com
Website : mamhonglong.com

Liên hệ với chúng tôi